Breadcrumb

content 2

Čo robiť, ak internet nefunguje, vypadáva, alebo je pomalý?

 1. 1

  Skontrolujte správne zapojenie káblov

  Podľa obrázka skontrolujte, či je všetko správne zapojené. Ak je všetko správne zapojené a internet nefunguje ako by mal, pokračujte reštartom zariadení.

 2. 2

  Reštartujte zariadenia

  Vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete adaptér napájania antény a adaptér WiFi routera na dobu približne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času oba adaptéry zapojte späť do elektrickej siete. Ak ani po reštarte internet nefunguje ako by mal, pokračujte resetom zariadení.

 3. 3

  Resetujte zariadenia a skontrolujte SIM

  Začnite resetom WiFi routera Mikrotik. Odpojte napájací adaptér. Stlačte tlačidlo RES/WPS pomocou tenkého predmetu (pero, skrutkovač...). Dajte si pozor, aby bolo tlačidlo naozaj stlačené - je potrebné vycítiť, kedy bol mikrospínač zopnutý . Za stáleho držania tlačidla RES/WPS pripojte napájací adaptér. Keď začne ACT kontrolka blikať (aspoň 5 bliknutí), uvoľnite tlačidlo. Počkajte, kým sa proces dokončí. Po resete routera Mikrotik je potrebné počkať približne 15 minút, kým sa konfigurácia dokončí.


  Reset antény vykonajte len ak máte bezpečný prístup k vonkajšej anténe!

  Reset antény nevykonávajte hneď po jej zapnutí, počkajte aspoň 1 - 2 minúty. Na 10 sekúnd stlačte reset tlačidlo na anténe. Po uplynutí 10 sekúnd sa za malú chvíľu rozsvietia všetky kontrolky - vtedy bol proces resetu antény úspešný. Ak je to možné, odskrutkujte ochrannú krytku SIM. Kartu SIM vytiahnite a vložte späť. Ak ste vykonali reset zariadení a internet nefunguje ako by mal, pokračujte kontrolou WiFi.

 4. 4

  Kontrola WiFi

  Uistite sa, že ste pripojený k správnej WiFi sieti a máte dostatočný signál (skúšajte v rovnakej miestnosti, v ktorej je WiFi router). Názov WiFi siete je (ak ste si ho nezmenili) v tvare O2-Wifi-XXXX alebo O2 Internet na doma XXXX - nájdete ho aj spolu s heslom na zadnej strane WiFi routera. Vyskúšajte sa pripojiť k WiFi aj iným zariadením (napríklad mobilom, notebookom, PC...). Rovnako skúste aj pripojenie notebookom/PC pomocou kábla. Pri kontrole WiFi Vám pomôžu aj informácie zo stránky Slabé pokrytie signálom WiFi.

  Tip: Kvalitu internetového pripojenia overíte pomocou webového merača rýchlosti pripojenia, napr. www.speedtest.net