SMS poistenie

SMS cestovné a horské poistenie od Allianz - Slovenskej poisťovne

Cestovné poistenie pre Európu a poistenie do slovenských hôr cez SMS, ktoré O2 poskytuje v spolupráci s Allianz - Slovenskou poisťovňou, vám od 3. 5. 2012 umožňuje uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie nákladov na zásah HZS (poistenie do slovenských hôr) jednoducho a rýchlo prostredníctvom zaslania SMS.

  • Ak máte tarif s platbou na faktúru, je vám poistné automaticky pripočítané do pravidelnej mesačnej faktúry.
  • Ak využívate predplatenú kartu s kreditom, platíte poistné okamžite - výška poistného vám je automaticky stiahnutá z aktuálneho kreditu na SIM karte.
    • V prípade, že nemáte dostatočný kredit na uzatvorenie poistenia, budete o tejto skutočnosti informovaný textovou správou.
  • Poistiť sa je možné najskôr 14 dní pred začiatkom plynutia doby poistenia.
  • Pri uzatvárani cestovného poistenia pre Európu a poistenia do slovenských hôr cez SMS nepotrebujete žiadnu papierovú zmluvu. Stačí vám len uchovať si v pamäti telefónu číslo poistnej zmluvy a kontaktné údaje na asistečnú službu Mondial Assistance, resp. Horskú záchrannú službu.
  • Informácie o SMS poistení získate, ak pošlete prázdnu SMS správu na číslo 6611 a následne obdržíte SMS správy s inštrukciami, ako ďalej postupovať.
  • V prípade poistnej udalosti v zahraničí (cestovné poistenie) kontaktujte asistenčnú službu Mondial Assistance na čísle +421 2 529 33 113, resp. Horskú záchrannú službu na tel. čísle 18 300 v prípade poistnej udalosti v horskej oblasti na Slovensku pri poistení nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby).

 

Všetky potrebné informácie o SMS poistení sú uvedené nižšie:

 

Môžete si vybrať z nasledujúcich typov poistení:

Druh poistenia Typ poistenia v SMS Územná platnosť poistenia Výška poistnej sumy Cena poistenia*
Poistenie liečebných nákladov a základné asistenčné služby A Európa a Stredomorie (okrem SR) 110 000 € 1 €/osoba/deň
Poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby B Európa a Stredomorie (okrem SR) 110 000 € 1,50 €/osoba/deň
Poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie zimných športov, základné a doplnkové asistenčné služby C Európa a Stredomorie (okrem SR) 110 000 € 2,80 €/osoba/deň
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby D SR 16 600 € 0,70 €/osoba/deň

 

Ako uzatvoriť SMS poistenie cez SMS

1. Napíšete SMS správu v tvare: Meno Priezvisko RodneCisloBezLomky DatumOdchodu DatumNavratu TypPoistenia (pozn.: dátum odchodu a dátum návratu uvádzajte v tvare DDMMRRRR)

2. Odošlete ju na číslo 6611

3. Potvrdíte správnosť údajov: Po obdržaní dvoch správ od Allianz – Slovenskej poisťovne potvrdíte správnosť zadania prvej SMS správy poslaním rodného čísla na číslo 6611 a po poslednej dvojici potvrdzujúcich SMS správ ste poistený.

 

Príklad

Pán Peter Férový sa chystá vycestovať do zahraničia na dovolenku a chce sa poistiť cez SMS. Vie, že v zahraničí bude od 15. 1. do 19. 1. 2012. Keďže plánuje dovolenku na lyžiach, zvolí si teda typ poistenia obsahujúci poistenie zimných športov, ktoré má symbol C.

1. Na číslo 6611 pošle SMS v tomto tvare:
Peter Ferovy 7604117506 15012012 19012012 C

Po tejto správe pánovi Férovému dorazia do mobilu dve SMS správy od Allianz – Slovenskej poisťovne: prvá správa ho informuje o výške poistného, zopakuje zadané údaje a vyzve na potvrdenie správnosti údajov zaslaním rodného čísla na číslo 6611, druhá správa upozorní na potrebu oboznámenia sa s poistnými podmienkami.

2. Pán Férový súhlasí s poistnými podmienkami a poslaním SMS s jeho rodným číslom v tvare 7604117506 na číslo 6611 potvrdí zadaný rozsah poistenia zo svojej prvej správy.

Allianz – Slovenská poisťovňa následne posiela posledné dve textové správy: v prvej SMS potvrdí správnosť údajov a uzatvorenie poistnej zmluvy a posiela číslo poistnej zmluvy. Druhá správa od Allianz – Slovenskej poisťovne uvádza kontakt na asistenčnú službu Mondial Assistance, ktorá je klientom Allianz – Slovenskej poisťovne k dispozícii non stop.

Pán Férový v tejto chvíli úspešne uzatvoril poistenie, ktoré ho stálo 14 € a môže bez obáv vycestovať.