Breadcrumb

RB - Roaming: predplatene sluzby

Roaming pre zákazníkov s predplatenými službami

So službou roaming môžu všetci zákazníci O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.

Krajina Operátor Odchá-
dzajúce hovory
VoLTE
Odchádzajúce a prichádzajúce hovory v LTE sieti
Prijaté hovory SMS
posielanie
/prijímanie
MMS
posielanie
/prijímanie
Prenos dát LTE 5G

Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.