Breadcrumb

Programy s kreditom - Sprievodca faktúrou

Vysvetlenie faktúry pre programy s kreditom

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.
Vzory faktúr sa môžu od vašich faktúr líšiť, položky závisia od služieb,
ktoré máte u nás aktivované.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne čísla využívajúce program s kreditom a celková sumu faktúry za zúčtovacie obdobie.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre všetky vaše telefónne čísla využívajúce program s kreditom s vyčíslením využitých jednotiek.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry
 

Faktúry, spĺňajúce účel daňového dokladu pre programy s kreditom, sú pre vás generované, pokiaľ ste v O2 zaregistrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Pozrite si viac informácií o pravidlách pre DPH.

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Kredit využitý na služby O2 - Celková suma spotrebovaného kreditu bez DPH na služby O2 za zúčtovacie obdobie, vrátane Bonusového kreditu.
 5. Zľava: Bonusový kredit využitý na služby O2 - Suma spotrebovaného Bonusového kreditu bez DPH na služby O2. Keďže Bonusový kredit bol poskytnutý bezplatne, predstavuje zľavu, ktorú vám poskytujeme z ceny služieb.
 6. Kredit využitý na služby partnerov - Kredit, ktorý bol využitý na zakúpenie služieb partnerov ako sú napríklad služby mobilnej zábavy, prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Služby zahŕňajú najmä SMS hry, súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky a chat. Patria sem taktiež platby za služby cez mobil zahŕňajúce poplatky podľa platného Cenníka ako SMS parkovanie, stávkovanie, SMS poistenie. Platby nie sú predmetom DPH. Platby za služby cez mobil alebo Mikroplatby sú služby tretích strán, ktoré je možné zakúpiť, alebo aktivovať len prostredníctvom SMS na skrátené číslo. Tieto služby účtujeme, iba ak sú aktivované zo strany používateľa. Pôsobíme pri nich ako prostredník platby. Informácie o cenách a podmienkach, ako aj spôsobe aktivácie a deaktivácie uvádza prevádzkovateľ konkrétnej služby.
 7. Nie je predmetom DPH - Spotrebovaný kredit, ktorý nie je predmetom DPH. Napríklad kredit využitý na služby partnerov nie je predmetom DPH.
 8. Celková suma faktúry s DPH - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období po odpočítaní bonusov. Suma je uvedená vrátane DPH a ak využívate viac telefónnych čísel s predplatenými službami, celková suma je za všetky tieto čísla.
 9. Čerpaný platený kredit - Celkový čerpaný kredit, znížený o čerpaný Bonusový kredit.
 10. Celková suma na úhradu - Pri predplatených službách sa cena služby uhrádza prostredníctvom dobitia Kreditu a jeho následného čerpania. Preto je celková suma faktúry na úhradu nulová.

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - prehľad balíčkov a služieb, ktoré využívate počas zúčtovacieho obdobia k vášmu programu s poplatkom.
 4. Počet - vyjadruje počet využitých balíčkov a služieb počas zúčtovacieho obdobia.
 5. Spolu bez DPH - suma za využité balíčky a služby počas zúčtovacieho obdobia bez DPH.
 6. Minúty z Extra balíčkov - ak máte aktivovaný hlasový, SMS alebo dátový balíček k vášmu programu, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek z balíčka počas zúčtovacieho obdobia. Nula uvedená v riadku znamená, že sa daná položka na Vašu prílohu k faktúre nevzťahuje alebo ste ju v uvedenom zúčtovacom období nečerpali.
 7. Ostatné minúty - ak nemáte aktivovaný hlasový, SMS alebo dátový balíček k vášmu programu, alebo ste objem jednotiek v balíčku vyčerpali, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek počas zúčtovacieho obdobia.
 8. Prevolané minúty vo vlastnej sieti - počet minút prevolaných vo vlastnej sieti počas fakturačného obdobia.
 9. Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí v SR - počet minút prevolaných v ostatných sieťach počas fakturačného obdobia.
 10. Ostatné jednotky - ak nemáte aktivovaný balíček k vášmu programu, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek počas zúčtovacieho obdobia.
 11. Spolu bez DPH - suma za spotrebované jednotky bez DPH podľa platného cenníka.
 12. Celková suma bez DPH pre dané telefónne číslo - súčet súm za využité balíčky, hlasové, SMS a dátové služby spolu s poplatkami za ďalšie využité služby.

Rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: