Verejná statická IP adresa

 

Majte vaše zariadenia prístupné, kdekoľvek sa nachádzate.

  • Doplnková služba k dátovému tarifu.
  • Jedna stála IP adresa k vybranej SIM.
  • Bez obmedzenia služieb - využívajte všetky porty.
  • S fixným mesačným poplatkom.

Služba je určená pre:

  • bezpečnostné a kamerové systémy,
  • zariadenia spravované na diaľku,
  • akékoľvek zariadenie, na ktoré potrebujete pristupovať z internetu.

 

Cenník služby

  Cena bez DPH Cena s DPH
Aktivačný poplatok 0 € 0 €
Mesačný poplatok 9,00 € 10,80 €

Služba Verejná statická IP je podporovaná aj pod režimom siete 4G LTE.

APN: o2internet.open.s

 

 

Zavoláme vám!

Napíšte nám číslo a náš biznis špecialista vám poradí.

+421
 
 

Odoslaním telefónneho čísla súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím s tým, že mnou poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracovávané spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel poskytovania informácií o produktoch a službách spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zároveň súhlasím s tým, aby ma spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. alebo ňou poverená osoba kontaktovala prostredníctvom poskytnutého telefónneho čísla alebo adresy elektronickej pošty s ponukou služieb poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.