RB - Elektronicky podpis

Elektronický podpis

Elektronický podpis v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom a zaručuje:

  • Autentifikáciu, teda jednoznačnú identifikáciu a rozpoznanie osoby, ktorá podpis vytvorila.
  • Integritu správy, čo znamená, že vytvorená a odoslaná správa sa dostane k adresátovi v nepozmenenej podobe, t.j. že to, čo odosielateľ odoslal, je skutočne to, čo príjemca dostal.
  • Nepopierateľnosť znemožňuje podpisujúcemu tvrdiť, že podpis nie je jeho a že to nebol on, kto daný dokument podpísal.

Elektronický podpis má za úlohu potvrdiť totožnosť podpisujúceho a doložiť jeho súhlas s obsahom podpísaného dokumentu.

Elektronický podpis je automaticky pripájaný ku každej faktúre a je možné ho vidieť v Adobe Acrobat Reader, verzia 9.0 a vyššie. Vo verzii 8.0 žiaľ nie je elektronický podpis dostupný. Na korektné zobrazenie však potrebujete mať v Adobe Acrobat Reader podľa jednoduchého návodu nainštalovaný bezpečnostný certifikát, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky http://www.thawte.com/roots/index.html.

Vyúčtovanie služieb je bez ohľadu na inštaláciu tzv. koreňového certifikátu na vašom počítači platným daňovým dokladom. V prípade neúspešnej inštalácie certifikátu sa informácia o podpise nebude správne zobrazovať, nakoľko nebude môcť byť overená platnosť elektronického podpisu.