Cenníky

Mesačné programy O2 Pre mňa, O2 Pre Firmu a program O2 Narovinu boli v ponuke do 3. 9. 2008.

Cenník mesačných programov O2 Pre mňa
platný od 13. 6. 2012 – platný do: 1. 12. 2013
PDF súbor; 76 kB

Cenník mesačných programov O2 Pre firmu
platný od 10. 1. 2013 – platný do: 1. 12. 2013
PDF súbor; 52 kB

Cenník predplatených služieb O2 Narovinu
platný od 10. 6. 2014
PDF súbor; 42 kB

Program O2 Filip bol v ponuke do 22. 4. 2011.

Cenník O2 Filip
platný od 31. 3. 2015
PDF súbor; 168 kB