Breadcrumb

RB - Vratenie tovaru

Sťažnosti a vrátenie tovaru

 

Podnety súvisiace s tovarom či službami O2 môžete podať online cez chat, kontaktný formulár, v našich predajniach alebo na Zákazníckej linke.


Ako podať podnet alebo sťažnosť


Reklamácia telefónov, tabletov, príslušenstva

 
  • Tovar zakúpený v predajni môžete reklamovať v ktorejkoľvek O2 Predajni alebo nahlásiť reklamáciu online a tovar priniesť do ktorejkoľvek O2 Predajne.
  • Tovar zakúpený v O2 e-shope môžete vrátiť alebo reklamovať v ktorejkoľvek O2 Predajni alebo nahlásiť reklamáciu online a tovar priniesť do ktorejkoľvek O2 Predajne.
Čo si treba pripraviť:

Doklad o kúpe zariadenia a záručný list.


Nesprávna faktúra

Ak máte vo vašej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo v nej údaje chýbajú, prosím, kontaktujte nás:


Nesprávne dobitý kredit

Spôsob dobitia kreditu Odporúčame vám obrátiť sa
cez internet na Zákaznícku linku 949 alebo na Biznis linku 940
na predajni priamo na predajňu, v ktorej ste si dobíjali kredit
 
Čo si treba pripraviť

Ak vám pri dobíjaní kreditu cez internet boli z účtu stiahnuté finančné prostriedky, ale kredit na karte sa nenavýšil, kontaktujte, prosím, Zákaznícku linku 949 alebo Biznis linku 940 a pripravte si nasledovné informácie:

  • dobíjané telefónne číslo,
  • suma dobitia,
  • dátum a čas dobitia,
  • spôsob platby,
  • pri dobíjaní cez internet banking variabilný a špecifický symbol platby (nepovinný údaj, výrazne však môže urýchliť proces reklamácie).


Nesprávne informácie o spotrebe

Ak máte vo vašich záznamoch o výške spotreby uvedené nesprávne objemy čerpaných služieb, prosím, kontaktujte nás:

 

Ako uplatniť reklamáciu služieb

Pre uplatnenie reklamácie za služby (v prípade nesprávnej faktúry, dobitia kreditu či nesprávnych informácií o spotrebe) je potrebné zadať písomnú žiadosť. Úplné informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

Vrátenie tovaru z O2 E-shopu

Pri objednávke tovaru z O2 E-shopu môžete písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar môžete vrátiť rovnakým spôsobom, akým vám bol doručený, alebo môžete využiť niektorý z našich odporúčaných spôsobov:

 

1. Chcem doručiť spolu formulár na odstúpenie od zmluvy aj tovar

Vraciam iba mobilný telefón osobne na ktorúkoľvek predajňu
Vraciam iba SIM kartu osobne na ktorúkoľvek predajňu
Vraciam spolu mobilný telefón aj SIM kartu osobne na ktorúkoľvek predajňu
 

2. Chcem najprv zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo vytvoriť žiadosť na odstúpenie od zmluvy online a následne vrátiť tovar

 

1. krok - doručenie formulára

2. krok - vrátenie tovaru

Vraciam iba mobilný telefón osobne na ktorúkoľvek predajňu osobne na ktorúkoľvek predajňu
e-mailom na adresu kontakt@o2.sk
poštou na adresu: O2 Slovakia, s.r.o.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
Vraciam iba SIM kartu osobne na ktorúkoľvek predajňu SIM kartu nie je potrebné vracať, bude deaktivovaná v systéme po prijatí formuláru.
e-mailom na adresu kontakt@o2.sk
poštou na adresu:
O2 Slovakia, s.r.o.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
Vraciam spolu mobilný telefón aj SIM kartu poštou na adresu:
O2 Slovakia, s.r.o.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
osobne na ktorúkoľvek predajňu
 

Tovar možno vrátiť len nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s dodaným príslušenstvom, dokladom o platbe a so záručným listom.

V prípade, že vraciate tovar spolu s formulárom na predajni, vám sumu vrátime priamo na mieste.

Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar alebo služba mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.