global assets

support centre assets

Breadcrumb

CP - header - Faktúra

Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Zverejňovač príspevkov - CP faktúra

Platba faktúry SEPA inkasom a nastavenie inkasa

Inkaso je jednoduchý, pohodlný a bezplatný spôsob platby faktúr - vaše faktúry sú automaticky v deň splatnosti uhradené z vášho účtu.

Ako si nastavíte platbu inkasom

  • Prvým krokom nastavenia platby inkasom je vytvorenie nového mandátu na stránke Mandáty v Moje O2. Zvolíte možnosť vytvoriť nový mandát a zadáte všetky požadované údaje.
  • Druhým krokom je výber spôsobu platby inkasom v časti Platba faktúr na stránke Fakturačné údaje. Zvolíte spôsob platby inkasom a priradíte svoj mandát k fakturačnému profilu. Vyberte a skontrolujte priradenie čísla novovzniknutého mandátu a údaje vždy uložte. Po týchto nastaveniach je nový mandát v zozname mandátov označený ako priradený. O nastavení inkasa dostanete potvrdenie v SMS.
    Potvrdzujúca SMS obsahuje aj číslo kreditora* (CID) O2, ktoré žiada banka pri vytváraní inkasa: SK32ZZZ70000000564.
  • V internet bankingu alebo v pobočke vašej banky povolíte inkaso, zadáte svoje číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora* (CID) SK32ZZZ70000000564 a inkasný limit pre platbu za faktúru. Variabilný, konštantný ani špecifický symbol v banke nezadávate. Na spárovanie platieb slúži číslo mandátu a číslo kreditora. Inkasný limit musí byť dostatočný pre výšku vašej faktúry. Odporúčame vám nastaviť ho vo výške dvojnásobku vašich faktúr.
  • *Po rozdelení spoločnosti 1.6.2022 došlo k zmene CID a pre inkasá zriadené po tomto dátume je tak potrebné povoliť inkaso voči číslu kreditora (CID) SK32ZZZ70000000564. Zmena CID pre inkaso, ktoré bolo zriadené do 31.5.2022 prebehne automaticky, už existujúce inkaso tak nie je potrebné meniť.

Po potvrdení v banke je inkaso nastavené. Skontrolovať alebo zmeniť nastavenia spôsobu platby za faktúry si viete v Moje O2.

Zmenili ste banku alebo číslo účtu?

Pri zmene banky, alebo čísla účtu, z ktorého chcete uhrádzať faktúry je postup rovnaký ako pri voľbe spôsobu platby inkasom. Pri zmene účtu je potrebný nový mandát v O2 a povolenie na inkaso v banke. Spôsob platby inkasom už zvolený máte. V nastaveniach ešte vyberte a potvrďte nový mandát na Inkaso SEPA.

Vystavenie faktúry a úhrada inkasom SEPA

O vystavení faktúry po skončení fakturačného obdobia a o sume na úhradu vás informujeme e-mailom, cez SMS, aj upozornením v Moje O2 alebo v mobilnej O2 aplikácii. Správa obsahuje aj dátum, kedy sa uskutoční platba inkasom. So správne zriadeným SEPA inkasom (zriadený mandát a povolenie v banke) sa platby zrealizujú automaticky v deň splatnosti faktúry.

Kontrola realizácie platby

Informáciu o zrealizovanej platbe a úhrade faktúry nájdete:

Upozornenie: Po vytvorení nového mandátu si v čase splatnosti faktúry skontrolujte, či sa vaša platba korektne zrealizovala. Prvé inkaso sa nie vždy uskutoční korektne. Závisí totiž od času nastavenia inkasa pred ukončením fakturačného obdobia, vystavením faktúry a dňom realizácie platby.

Po prechode na štandardné SEPA inkaso nie je možné opakovanie inkasného príkazu. Preto vám odporúčame, aby ste v deň splatnosti inkasa na účte mali dostatok prostriedkov. Vyhnete sa tým omeškaniu platby. V prípade neúspešnej inkasnej platby je potrebné, aby ste faktúru uhradili iným spôsobom.

Po uskutočnení platby čakáme na potvrdenie o zrealizovanej platbe z banky. Preto sa môže stať, že nejaký čas (max. 48 hodín) evidujeme vašu faktúru ako neuhradenú. Úhradu faktúry si v takomto prípade skontrolujte buď v Internet bankingu alebo v Moje O2 o nejaký čas znova.

Ak sa vaša platba inkasom z nejakého dôvodu nezrealizovala (napr. nízky inkasný limit alebo nesprávne nastavenie inkasa), upozorníme vás na to v Moje O2. Faktúru však budete musieť uhradiť iným spôsobom.

Ďalšie informácie

Inkasný príkaz dáva poskytovateľ služieb. Ak nastanú prípady, že je faktúra hradená z uvoľnenej zábezpeky alebo dobropisu, inkasný príkaz nemusíte rušiť. Inkasný príkaz v takýchto prípadoch nevystavujeme.

Upozornenie: SEPA Inkaso je možné zriadiť len v slovenskej banke. Tento spôsob platby nie je podporovaný zahraničnou bankou.

Potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc s nastavením inkasa? Na vaše otázky vám radi odpovieme cez Online Chat.

support centre divider

 

support centre contacts

rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: