Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Späť

Platba faktúry SEPA inkasom a nastavenie inkasa

Inkaso je jednoduchý, pohodlný a bezplatný spôsob platby faktúr - vaše faktúry sú automaticky v deň splatnosti uhradené z vášho účtu.

Ako si nastavíte platbu inkasom

  • Prvým krokom nastavenia platby inkasom je vytvorenie nového mandátu na stránke Mandáty v Moje O2. Zvolíte možnosť vytvoriť nový mandát a zadáte všetky požadované údaje.
  • Druhým krokom je výber spôsobu platby inkasom v časti Platba faktúr na stránke Fakturačné údaje. Zvolíte spôsob platby inkasom a priradíte svoj mandát k fakturačnému profilu. Vyberte a skontrolujte priradenie čísla novovzniknutého mandátu a údaje vždy uložte. Po týchto nastaveniach je nový mandát v zozname mandátov označený ako priradený. O nastavení inkasa dostanete potvrdenie v SMS.
    Potvrdzujúca SMS obsahuje aj číslo kreditora (CID) O2, ktoré žiada banka pri vytváraní inkasa: SK28ZZZ70000000054.
  • V internet bankingu alebo v pobočke vašej banky povolíte inkaso, zadáte svoje číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora (CID) SK28ZZZ70000000054 a inkasný limit pre platbu za faktúru. Variabilný, konštantný ani špecifický symbol v banke nezadávate. Na spárovanie platieb slúži číslo mandátu a číslo kreditora. Inkasný limit musí byť dostatočný pre výšku vašej faktúry. Odporúčame vám nastaviť ho vo výške dvojnásobku vašich faktúr.

Po potvrdení v banke je inkaso nastavené. Skontrolovať alebo zmeniť nastavenia spôsobu platby za faktúry si viete v Moje O2.

Zmenili ste banku alebo číslo účtu?

Pri zmene banky, alebo čísla účtu, z ktorého chcete uhrádzať faktúry je postup rovnaký ako pri voľbe spôsobu platby inkasom. Pri zmene účtu je potrebný nový mandát v O2 a povolenie na inkaso v banke. Spôsob platby inkasom už zvolený máte. V nastaveniach ešte vyberte a potvrďte nový mandát na Inkaso SEPA.

Vystavenie faktúry a úhrada inkasom SEPA

O vystavení faktúry po skončení fakturačného obdobia a o sume na úhradu vás informujeme e-mailom, cez SMS, aj upozornením v Moje O2 alebo v mobilnej aplikácii Moje O2. Správa obsahuje aj dátum, kedy sa uskutoční platba inkasom. So správne zriadeným SEPA inkasom (zriadený mandát a povolenie v banke) sa platby zrealizujú automaticky v deň splatnosti faktúry.

Kontrola realizácie platby

Informáciu o zrealizovanej platbe a úhrade faktúry nájdete:

Upozornenie: Po vytvorení nového mandátu si v čase splatnosti faktúry skontrolujte, či sa vaša platba korektne zrealizovala. Prvé inkaso sa nie vždy uskutoční korektne. Závisí totiž od času nastavenia inkasa pred ukončením fakturačného obdobia, vystavením faktúry a dňom realizácie platby.

Po prechode na štandardné SEPA inkaso nie je možné opakovanie inkasného príkazu. Preto vám odporúčame, aby ste v deň splatnosti inkasa na účte mali dostatok prostriedkov. Vyhnete sa tým omeškaniu platby. V prípade neúspešnej inkasnej platby je potrebné, aby ste faktúru uhradili iným spôsobom.

Po uskutočnení platby čakáme na potvrdenie o zrealizovanej platbe z banky. Preto sa môže stať, že nejaký čas (max. 48 hodín) evidujeme vašu faktúru ako neuhradenú. Úhradu faktúry si v takomto prípade skontrolujte buď v Internet bankingu alebo v Moje O2 o nejaký čas znova.

Ak sa vaša platba inkasom z nejakého dôvodu nezrealizovala (napr. nízky inkasný limit alebo nesprávne nastavenie inkasa), upozorníme vás na to v Moje O2. Faktúru však budete musieť uhradiť iným spôsobom.

Ďalšie informácie

Inkasný príkaz dáva poskytovateľ služieb. Ak nastanú prípady, že je faktúra hradená z uvoľnenej zábezpeky alebo dobropisu, inkasný príkaz nemusíte rušiť. Inkasný príkaz v takýchto prípadoch nevystavujeme.

Upozornenie: SEPA Inkaso je možné zriadiť len v slovenskej banke. Tento spôsob platby nie je podporovaný zahraničnou bankou.

Potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc s nastavením inkasa? Na vaše otázky vám radi odpovieme cez Online Chat.


 
Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: